Przyroda i architektura Plusek i okolic Olsztyna: J. Pluszne, Puszcza Napiwodzko-Ramucka, Natura 2000

Atrakcje regionu Warmii i Mazur

Usytuowanie hotelu wśród lasów Puszczy Napiwodzko-Ramuckiej, w sercu chronionego obszaru strefy ciszy Natura 2000, czyni to miejsce niezwykłym cudem natury.

Region Warmii i Mazur oferuje liczne całoroczne jak i sezonowe atrakcje turystyczne: przyrodnicze, krajoznawcze, architektoniczne czy kulturalne zarówno dla dorosłych jak i dla dzieci. Możliwe są tu bardzo bliskie spotkania z przyrodą, m.in. z żurawiami na jesiennych zlotowiskach, czy też z bobrem w jego rezerwacie nad Rzeką Pasłęką. Możecie Państwo obserwować, jak rodzi się Rzeka Łyna u jej źródeł, a także podziwiać spadające gwiazdy w olsztyńskim planetarium.

 

Jezioro Pluszne

jest jednym z najczystszych jezior nie tylko na Mazurach, ale w Polsce i jako jedno z nielicznych oferuje możliwość nurkowania i jest dobrze znane wielu nurkom w kraju. Jednym z atrakcyjniejszych miejsc na Jeziorze Pluszne jest Zatoka Księżycowa. Jezioro Pluszne jest jednym z największych jezior Pojezierza Olsztyńskiego. Na jeziorze są trzy wyspy: największa o powierzchni około 4 ha, zadrzewiona, pozostałe dwie małe, niskie, bezdrzewne, otoczone szuwarami. Jezioro kryje też wiele tajemnic: Betonowe bomby - mała trzcinowa wysepka w południowej części akwenu była tarczą celowniczą dla betonowych bomb, zrzucanych przez niemieckie samoloty podczas II Wojny Światowej z pobliskiego lotniska w Gryźlinach. Kolejna z tajemnic jeziora to Junkers z Plusznego - z dna jeziora w latach pięćdziesiątych wydobyto wrak samolotu niemieckiego bombowca Ju-87. Na dnie Jeziora Plusznego i pobliskiego Jeziora Łańskiego, płetwonurkowie znaleźli w sumie wraki czterech samolotów.

Puszcza Napiwodzko-Ramucka

Okalająca hotel Puszcza Napiwodzko-Ramucka stwarza znakomite warunki do długich, romantycznych spacerów, a także do aktywnego uprawiania nordic walking (kijki do wypożyczenia w recepcji hotelowej). Lasy puszczy, według Prof. Zbigniewa Endlera, ekologa z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, posiadają walory uzdrowiskowe. W Pluskach występuje największe w Polsce skupisko tajęży. To gatunek storczyka, występujący tylko w bardzo czystym środowisku.

Rezerwat Źródła Rzeki Łyny im. prof. R. Kobendzy

(ok. 25 km od obiektu Termy Medical WARIA PARK w Pluskach) -  Źródła rzeki odnaleźć można między miejscowościami Łyna i Orłowo. Właśnie tam utworzono rezerwat  krajobrazowo-geomorfologiczny o powierzchni 121 ha. Wypływ wód Łyny następuje w skutek kontaktu nieprzepuszczalnych iłów miocenu z piaskami polodowcowymi. Powierzchnia rezerwatu porośnięta lasem łęgowym w wieku 120-140 lat. Miejscami rośnie tu także las mieszany z sosną, świerkiem, brzozą, osiką, dębem, grabem i klonem tworząc malowniczy, często tajemniczy zakątek. Mieszkańcami rezerwatu są sarny, przebywają tu również jelenie i łosie. Obszar jest tym bardziej wyjątkowy, ponieważ występują tu rzadkie gatunki zwierząt górskich i północno-górskich: wodopójki, chruściki, widelnice, jętki. Dla wygody zwiedzających w rezerwacie zbudowano schody i pomosty, ułatwiające wędrówkę i obserwacje licznych wysączających się z iłów drobnych strumyków. Doskonałe miejsce na wycieczkę rowerową.

Leśne Arboretum Warmii i Mazur im. Polskiego Towarzystwa Leśnego w Kudypach

(ok. 25 km od miejscowości Pluski) -  Jest to specjalistyczny ogród botaniczny, w którym znajdują się kolekcje drzew i krzewów. Arboretum znajduje się na ziemi warmińskiej i zajmuje powierzchnię 15,69 ha. Obecnie ma ono charakter parku leśnego z elementami ukształtowanego terenu, prześwietleń w drzewostanie, oczek wodnych, ścieżek, dróg, kładek, mostków i zadaszeń. Kolekcje drzew i krzewów rosnących w arboretum liczą ok. 1000 gatunków i odmian. Otwarte jest dla zwiedzających od 1. maja do 15. października w każdym dniu tygodnia w godzinach 9.00 - 18.00.

Ostoja Bobrów na Rzece Pasłęce

Rezerwat Przyrody o powierzchni ok. 4 tys. ha, powołany w 1970 roku w celu ochrony gatunkowej bobrów. Niesamowite wrażenie sprawiają leżące wielkie drzewa, co jest efektem wytężonej pracy bobrów budujących z nich naturalne zapory i żeremia, które osiągają do 3 m wysokości i mają około 20 m w obwodzie. O bobrach na rzece Pasłęce wspominano już od 1926 roku, w literaturze niemieckiej opisywano je w 1937 r. (Rocznik Łowiecki 1937/1938). Były to bobry pochodzenia kanadyjskiego, które dostały się na wolność z prywatnej hodowli. W okresie II Wojny Światowej na okupowanych przez Niemców terenach wschodnich odłowiono bobry europejskie i wpuszczono je na tereny dzisiejszego rezerwatu. Pod koniec lat dziewięćdziesiątych liczebność bobrów oceniano na około 160 sztuk. Ochroną objęta jest cała Pasłęka, od źródeł do granic Braniewa, wraz z jeziorami Sarąg, Sąg oraz Zalewem Pierzchalskim.

Ośrodek Rehabilitacji Ptaków Dzikich – Fundacja Albatros w Bukwałdzie

prowadzony jest przez Panią doktor weterynarii i społecznika - Ewę Rumińską. Dom stoi na obrzeżach Bukwałdu (gmina Dywity, na północ od Olsztyna), ale słychać go z daleka. W porach karmienia kwilenia, piski i gruchania niosą się po łąkach i torfowiskach. Niewielkie podwórko otoczone jest wolierami. Ptaki są wszędzie. W stodole, małej piwnicy pod tarasem, a zdarza się, że i w domu. W starym gospodarstwie od dwóch lat mieści się Ośrodek Rehabilitacji Ptaków Dzikich, siedziba Fundacji Albatros i zarazem dom Państwa Rumińskich. W przyszłości powstanie tu specjalistyczna lecznica dla dzikich zwierząt, koordynująca działania sieci ośrodków pierwszej pomocy i rehabilitacji dzikich zwierząt na Warmii i Mazurach, oraz centrum edukacji ekologicznej.

Park Dzikich Zwierząt w Kadzidłowie

(około 97 km od miejscowości Pluski) wizyta w tym urokliwym miejscu umożliwi Państwu doznanie wrażeń być może pierwszych. Daniele, bobry, wilki, żurawie, syberyjskie jelenie Dybowskiego to jedynie nieliczne gatunki zwierząt, które. Można ich dotknąć a także nakarmić je specjalną karmą. Spacer wśród zwierząt w ich naturalnym środowisku na pewno przysporzy wiele pozytywnych emocji, zwłaszcza dzieciom, ale i nie tylko. Przewodnik opowie Państwu wiele interesujących historii, przekaże istotną wiedzę i odpowie na nurtujące pytania.

Historyczna granica między Warmią a Mazurami

przebiega wzdłuż rzeki Pasłęki (Passarge), m.in. na południe od Gryźlin i przez Jezioro Pluszne, a dokładnie przez odnogę - Małe Pluszne. Warmia i Mazury to dwa historyczne regiony, pomiędzy którymi przeszłości było więcej różnic niż podobieństw. Warmia swą nazwę wdzięczą pruskim słowom "Wormyan" lub "Wurmen", oznaczającym kolor czerwony, jest to zatem ziemia czerwona. Nazwa Mazury natomiast powstała dopiero w pierwszej połowie XIX w.

Wrota Warmii w Bałdach

W Bałdach istnieje niezwykle ciekawa historycznie Aleja Biskupów. Tu odbywało się powitanie nowego biskupa wjeżdżającego uroczyście do swej diecezji, składano mu pierwszy hołd i witano ich uroczyście w imieniu kapituły warmińskiej - partnera biskupa w rządach na Warmii. W 2006 r., wiele lat po tych wydarzeniach aleja została zrekonstruowana. Obok symbolicznych “Wrót Warmii” stoją tu gabloty z informacjami historycznymi. Na obsadzonym starymi lipami odcinku o długości około 1200 metrów umieszczono 51 tablic poświęconych biskupom warmińskim. Swoje drzewka w ubiegłym roku zasadzili tam dostojnicy kościelni, m.in. Józef Glemp, Edmund Piszcz i Wojciech Ziemba.
Aktualnie na terenie historycznej Warmii, w Bałdach, corocznie odbywa się plenerowa impreza "Warmiński Kiermas". Dawniej w uroczystości brali udział wszyscy krewni i znajomi, którzy zjeżdżali z całej okolicy. Według tradycji po nabożeństwie udawano się do jednego z krewnych na przyjęcie biesiadne. Tego typu spotkania były okazją do wymiany poglądów i dyskusji, jednoczyły społeczność warmińską wokół tradycyjnych zwyczajów oraz wzmacniały więź z Kościołem. Kiermasy były zaczynem tradycji warmińskiej, skłaniały do zachowania obyczajów po przodkach i do obrony przed wpływami z zewnątrz i innych kultur. Przyjmuje się, iż dzięki przywiązaniu do tradycji i konserwatyzmowi Warmiacy w większości oparli się germanizacji. Wobec zagrożenia swej tożsamości i tradycji potrafili się zjednoczyć i w sposób pokojowy przeciwstawić się zeświecczaniu.

Orzechowo oraz Kościół pod wezwaniem Św. Jana Chrzciciela

Orzechowo jest wioską, której na próżno będziemy szukać na mapach Polski. Jest po prostu wsią widmem. Istnieje i zarazem nie istnieje. Chciano ją wymazać z map, chciano, aby żadne drogi do niej już nigdy nie prowadziły. Miała być terytorium zakazanym. Jednak historia postanowiła inaczej.
Na szczególną uwagę zasługuje Kościół Św. Jana Chrzciciela z początków XX w., wybudowany w lesie.

Muzeum Budownictwa Ludowego – Park Etnograficzny (Skansen) w Olsztynku

(ok. 19 km od miejscowości Pluski) – Olsztynecki skansen należy do najstarszych w Polsce. Jego początki sięgają 1909 roku, kiedy to władze Królewca podjęły decyzję o stworzeniu muzeum na wolnym powietrzu. Na zbiory MBL składają się:- budownictwo ludowe (wraz z małą architekturą) - ponad 50 obiektów- muzealia prezentujące kulturę materialną - ponad 8000 obiektów,- prace twórców ludowych i rękodzieło - ponad 2000 obiektów,- zbiory biblioteczne - ponad 6000 woluminów. Obiekty budownictwa ludowego pochodzące z Warmii, Mazur, Powiśla, Barcji, Sambii i Małej Litwy zwanej również Pruską Litwą, są niezwykle zróżnicowane architektonicznie, tworząc jeden z najciekawszych zespołów skansenowskich w Polsce. Prezentują różne funkcje: domy mieszkalne, obiekty inwentarskie i gospodarcze, sakralne i "przemysłowe", na przykład młyn wodny, 4 wiatraki, olejarnia, kuźnia, wędzarnia i garncarnia.

Huta Szkła Artystycznego w Olsztynku

(ok. 19 km od miejscowości Pluski) to niezwykłe miejsce, które można i zwiedzać i w którym można też kupić nietuzinkowe szklane „cacka”. Wystarcza jedynie chęci a można również nauczyc się czegoś nowego i spróbować swoich sił w samodzielnym stworzeniu szklanego dzieła. Miejsce przyciąga zwiedzających w różnym wieku, od dzieci po osoby dorosłe, którzy z zaciekawieniem przyglądają się wszystkiemu, co huta w sobie kryje. Można tu zaglądać w dni powszednie w godzinach od 9.00 do 14.00.

Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie, Zamek w Olsztynie

(ok. 18 km od miejscowości Pluski), ul. Zamkowa 2, Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie powstało w 1945 roku. Siedzibą jest XIV-wieczny zamek gotycki, wybudowany dla administratora dóbr kapituły warmińskiej. W latach 1516-1521 funkcję tę pełnił tu Mikołaj Kopernik.

Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne w Olsztynie

(ok. 18 km od miejscowości Pluski), Aleja Marszałka Józefa Piłsudskiego 38.
Planetarium jest pomnikiem zbudowanym w hołdzie Mikołajowi Kopernikowi. Główną formą działalności Planetarium są programy astronomiczne. Corocznie ogląda je kilkadziesiąt tysięcy widzów. Prezentowane w czasie projekcji rozgwieżdżone niebo oraz ciekawe zjawiska astronomiczne, na długo pozostają w pamięci widza. Młodzieży szkół podstawowych i średnich Planetarium oferuje projekcje dydaktyczne. Dla osób bardziej zainteresowanych astronomią organizowane są odczyty, które wygłaszają specjaliści z polskich ośrodków naukowych.
Obserwatorium Astronomiczne znajduje się w zaadaptowanej wieży ciśnień, zbudowanej w 1897 roku na wzgórzu Świętego Andrzeja, najwyższym (143 m n.p.m.) wzniesieniu dawnego Olsztyna. Przy bezchmurnym niebie w Obserwatorium Astronomicznym prowadzone są pokazy nieba. Pobyt na tarasie obserwatorium jest zawsze wspaniałą okazją do obejrzenia panoramy Olsztyna, a schodząc z tarasu, można odwiedzić pracownie Obserwatorium Astronomicznego i zapoznać się z różnorodnymi zgromadzonymi tam instrumentami i przyrządami astronomicznymi.

Leśniczówka Pranie

(ok. 100 km od miejscowości Pluski) to tu inspiracji szukał wybitny polski poeta Konstanty Ildefons Gałczyński. W Leśniczówce Pranie pisał i odpoczywał, dziś organizowane są w nim m. in. koncerty z cyklu „Muzyka u Gałczyńskiego” oraz poranki poetyckie połączone z recytacją wierszy przez znane osoby świata kultury (np. Piotra Machalicę, Artura Barcisia, Cezarego Żaka, Wojciecha Malajkata). Sezon kulturalny 2009 w Leśniczówce trwa od 14 czerwca do 16 sierpnia a w jego programie szereg wartych udziału koncertów, recitali z udziałem gwiazd (Hanny Banaszak, Ewy Błaszczyk, Grzegorza Turnaua). Będąc w Praniu warto odwiedzić również Muzeum K. I. Gałczyńskiego oraz Muzeum Michała Kajki w Ogródku.

Bitwa pod Grunwaldem

Na Polach Grunwaldu (ok. 38 km od miejscowości Pluski) corocznie (15. - 17. lipca) odbywa się inscenizacja historycznej bitwy. Program Dni Grunwaldu obejmuje m.in. Grunwaldzkie Wici, czyli przybycie króla Władysława Jagiełły oraz Wielkiego Mistrza Ulryka von Jungingen wraz z chorągwiami konnymi na Pola Grunwaldu, średniowieczny festyn i jarmark w osadzie rzemieślniczej, turniej rycerski oraz Festiwal Ognia.

 

Źródło informacji - internet. Hotel nie ponosi odpowiedzialności za ich treść.

ostatnia aktualizacja: 2012-08-13 22:00